ORDER MANAGEMENT SEQUENCER [OMS]

In samenwerking met onze solution partners heeft WSR Solutions de Order Management Sequencer ontwikkeld.

De OMS is een sequencing-engine met hoge dichtheid en hoge doorvoer die een
compacte voetafdruk inneemt. Het past in bestaande bouwruimten: boven dokken, op
een mezzanine en maakt zo effectief gebruik van de beschikbare ruimte.

Veel doosformaten kunnen in het systeem worden verwerkt zonder extra herladen op
trays en extra mechanisatie en processen. Bijgevolg minimaliseert het ontwerp van de
OMS-configuratie het aantal verwerkingsstappen in het hele systeem en vermindert het
de verwerkingstijd van de orders aanzienlijk. Dit leidt tot lagere investeringskosten en
een hogere flexibiliteit.

SYSTEEM FLOW

VOORDELEN ORDER MANAGEMENT SEQUENCER

  • Capaciteit: 2 x hoger dan conventionele shuttle- of miniload-systemen (in Fixed Sequence-modus)
  • Schaalbaarheid: Variabel voor optimale doorvoer, sequencing en staging
  • Modulair: is eenvoudig in een bestaand magazijn te installeren door het modulaire ontwerp
  • Flow: nauwkeurige pre- en post sequencing (fixed)
  • Service: gemakkelijke toegang voor onderhoud
  • Beschikbaarheid: Hoge redundantie, uitwisselbare technologie