Sequenced versus on the fly mixed palletizing

Het strategische voordeel van in sequence automatisch gemixed palletiseren ten opzichte van on-the-fly gemixed palletiseren

Op het gebied van moderne logistiek en magazijnbeheer staat efficiëntie voorop. Terwijl bedrijven ernaar streven hun activiteiten te stroomlijnen en hun toeleveringsketens te optimaliseren, speelt het proces van het picken van dozen en het palletiseren van gemixte dozen een cruciale rol. Traditioneel bestond het palletiseren van gemixte dozen uit het op een vooraf bepaalde manier op pallets plaatsen van producten, doorgaans op basis van een vaste volgorde. Technologische vooruitgang heeft echter het concept van gemixt palletiseren ‘on-the-fly’ geïntroduceerd, waarbij producten willekeurig worden aangeleverd en in real-time op de pallet worden gerangschikt met behulp van Vision-camera’s en AI-algoritmen.


Hoewel on-the-fly mixed palletiseren misschien een baanbrekende oplossing lijkt, zijn er duidelijke voordelen aan de traditionele aanpak van automatisch mixed palletiseren in vaste volgorde (sequence).

In deze blog onderzoeken we waarom het vooraf hebben van volledige kennis van de product samenstelling superieure voordelen biedt vergeleken met het omgaan met willekeurige product aanlevering voor het stapelen van mixed pallets.

Optimaal gebruik van de ruimte:

Gemixed palletiseren in vaste volgorde (sequence) maakt een nauwgezette planning van pallet indelingen mogelijk op basis van de afmetingen en kenmerken van elk product. Met voorafgaande kennis van de te palletiseren producten kunnen onze mixed palletiseer-algoritmen de meest ruimte-efficiënte stapelconfiguraties berekenen, waardoor het gebruik van de beschikbare ruimte op de pallet wordt gemaximaliseerd. Dit zorgt ervoor dat elke pallet tot zijn volledige capaciteit wordt gestapeld, waardoor de noodzaak voor extra ritten wordt verminderd en de transportkosten worden geminimaliseerd.

Verbeterde stabiliteit en veiligheid:

Wanneer producten vooraf bekend zijn, kunnen onze mixed palletiseer systemen deze zo rangschikken dat optimale stabiliteit tijdens transport en opslag wordt gegarandeerd. Door producten strategisch te positioneren op basis van hun gewicht, kwetsbaarheid en compatibiliteit, wordt het risico dat pallets omvallen of producten beschadigd raken aanzienlijk verminderd. Dit verbetert niet alleen de veiligheid in het magazijn, maar minimaliseert ook de kans op product verlies of bederf tijdens het transport.

Verhoogde capaciteit en efficiëntie:

Voorspelbaarheid is de sleutel tot het bereiken van een hoge doorvoer en efficiëntie bij mixed palletiseer activiteiten. Met het palletiseren van mixed orders in sequence kunnen magazijnen hun workflows effectiever plannen, omdat ze precies weten welke producten moeten worden gepalletiseerd en in welke hoeveelheden. Dit zorgt voor een betere coördinatie van middelen, zoals mankracht en machines, wat leidt tot soepelere operaties en snellere doorlooptijden. Daarentegen introduceert on-the-fly mixed palletiseren variabiliteit en onvoorspelbaarheid, waardoor het een uitdaging wordt om een consistente workflow te handhaven en strakke deadlines te halen.

Kwaliteitscontrole en traceerbaarheid:

Door vooraf de samenstelling van elke mixed pallet te kennen, wordt een betere kwaliteitscontrole en traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen mogelijk. Met het palletiseren van sequenced orders kunnen bedrijven eenvoudig de herkomst van elk product volgen, de houdbaarheidsdata controleren en ervoor zorgen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dit niveau van zichtbaarheid verbetert niet alleen het voorraadbeheer, maar wekt ook vertrouwen bij klanten met betrekking tot de veiligheid en integriteit van de producten die zij ontvangen.

Aanpassingsvermogen en schaalbaarheid:

Hoewel het palletiseren van sequenced orders op het eerste gezicht misschien rigide lijkt, biedt het op de lange termijn een groter aanpassingsvermogen en schaalbaarheid. Naarmate bedrijven hun productaanbod uitbreiden of nieuwe markten betreden, kunnen ze hun palletiseerconfiguraties eenvoudig aanpassen aan de veranderende eisen. Bovendien kunnen we, door gecombineerd gebruik te maken van onze AI- en sequenced gestuurde optimalisatie-algoritmen, de palletiseer strategieën voortdurend verfijnen en zo aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en operationele vereisten.

Concluderend:

Hoewel on-the-fly mixed palletiseren aantrekkelijk kan zijn in termen van flexibiliteit en prijs, zijn de strategische voordelen van automatisch mixed palletiseren in sequence volgorde onmiskenbaar. Door vooraf volledige kennis te hebben van de product samenstelling en gebruik te maken van geavanceerde technologieën voor optimalisatie, kunnen bedrijven grotere efficiëntie, veiligheid en controle bereiken bij hun mixed palletiseer activiteiten. Naarmate het logistieke landschap blijft evolueren, zal het omarmen van bewezen methodologieën en technologieën van cruciaal belang zijn om voorop te blijven lopen en uitzonderlijke waarde aan klanten te leveren.

WSR Solutions bied beide mogelijkheden (welke het best past is afhankelijk van de situatie en de gekozen end of line oplossing).